leden 2022
  • Sekretariát zaslal na MMR nový DOTAČNÍ KALENDÁŘ LIBERECKÉHO KRAJE 2022
  • Výstava Otisky EU v Libereckém kraji byla přemístěna na Městský úřad v Chrastavě.
  • Sekretariát obdržel žádost o členství Euroregionu Nisa v Regionální stálé konferenci Libereckého kraje.
  • Dne 19. ledna se konalo další pravidelné jednání sekretariátů Regionálních stálých konferencí
  • Na Ministerstvo pro místní rozvoj byly zaslány plánované akce kraje v rámci CZ PRES.
  • Členové RSK LK byli vyzváni ke korespondenčnímu hlasování per rollam ke schválení složení pracovní skupiny Vzdělávání v podobě seznamu zastupujících organizací a příslušného počtu zastoupených osob.