prosinec 2022
  • Byla oslovena školská poradenská zařízení (vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16, odst. 9 Školského zákona) pro sběr/aktualizaci projektových záměrů do dokumentu Regionální akční plán Libereckého kraje.
  • Proběhlo hodnocení předložených projektů s žádostí o podporu z komponenty 4.5 - KKC.
  • Dne 20. prosince se konalo další z pravidelných setkání sekretariátů Regionálních stáých konferencí s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Regionální stálá konference Libereckého kraje Vám přeje krásné prožití Vánočních svátků a hodně štěstí do nadcházejícího roku 2023!

pf2023