říjen 2022
  • Sekretariát zahájel práce na připravované brožuře k novým operačním programům.
  • 6. října se konalo setkání s RSK s MMR v Praze.
  • Úspěšně byly ukončeny práce na studii HSOÚ Frýdlantsko a zároveň započaly práce na další studii pro území Tanvaldska.