září 2022
  • Výstava "Otisky EU v Libereckém kraji" byla přemístěna do dalšího místa v Libereckém kraji, a to do Rokytnice nad Jizerou. Více informací ZDE.
  • 6. září se online setkala Pracovní skupina Cestovní ruch. Více informací z tohoto jednání ZDE.
  • 8. září se konalo další pravidelné setkání sekretariátů Regionálních stálých konferencí s MMR v Praze.
  • 9. září proběhlo 20. jednání Pracovní skupiny Inovace. Zápis naleznete ZDE.
  • Dne 12. září byl ukončen příjem žádostí pro komponentu 4.5 Národního plánu obnovy - Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center.
  • Pracovní skupina Sociální začleňování a zaměstnanost se sešla na krajském úřadě 13. září, zápis z jednání je k dispozici na našich stránkách.
  • 14. září se konalo v pořadí již 32. jednání Regionální stálá konference Libereckého kraje. Zápis a podklady naleznete ZDE.
  • 16. září proběhlo online školení pro hodnotitele ke komponentě 4.5.
  • Koncem měsíce byla odevzdána ZOR a ŽOP k druhé etapě projektu RSK IV LK.