srpen 2022
  • Sekretariát se účastnil jednání sRSK s MMR v Praze prezenčně dne 4. srpna 2022.
  • Obcím byla zaslána informace o výzvě na brownfieldy.
  • Pracovní skupina Vzdělávání zahájila koncem měsíce per rollam hlasování, zápis k nahlédnutí ZDE.
  • 16. srpna se konala online schůzka k řešení problematiky HSOÚ s ostatními kraji.
  • 26. srpna zasedala Pracovní skupina Regionální.