Ing. Jan Sviták

ZÁSTUPCE KRAJE
statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy