listopad 2021
  • 3. listopadu se konalo další online setkání koordinátorů HSOÚ společně se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj.
  • Proběhla aktualizace projektů ve výstavě Otisky EU v Libereckém kraji, na základě externího požadavku byly přidány projekty z okolí Frýdlantska.
  • Sekretariát spolupracuje s MAS na vytvoření videí, které budou prezentovat jednotlivé MAS v území za účelem zvýšení povědomí.
  • Na výborech zastupitelstva kraje byly představeny aktualizované verze všech částí Regionálního akčního plánu Libereckého kraje.
  • Dne 23. listopadu se konalo pravidelné online setkání Sekretariátů Regionálních stálých konferencí s Minsterstvem pro místní rozvoj.
  • Koncem měsíce se výstava s úspěšnými projekty přesunula z Hrádku nad Nisou do Frýdlantu.
  • 30. listopadu se konalo další online setkání koordinátorů HSOÚ společně se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj.