srpen 2021
  • V termínu 10. a 12. srpna proběhl seminář k představení Infromačního systému projektových záměrů, který pořádal Sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje.
  • 11. srpna proběhla online schůzka ke struktuře plánované studie HSOÚ s Ministerstvem pro místní rozvoj.
  • Na základě úkolu z 26. jednání RSK LK byly znovu osloveny speciální školy za účelem sběru projektových záměrů do Regionálního akčního plánu Libereckého kraje.
  • Zastupitelstvo Libereckého kraje projednalo spolufinancování nadcházejícího projektu Regionální stálá konference Libereckého kraje IV.