květen 2021
  • Výstava "Otisky EU v Libereckém kraji"změnila své stanoviště, a to do další obce z území regionu. Tentokrát ji naleznete v kamenickém Šenově, kde ji hostí prostory místní knihovny do konce června. Podrobnosti naleznete ZDE.
  • Sekretariát pracuje na importu a úpravě dat za Liberecký kraj v nově spuštěné databázi projektových záměrů, kterou spravuje MMR.
  • 4. května se sešla Pracovní skupina sociální začleňování a zaměstnanost, na našich webových stránkách je k dispozici zápis z tohoto jednaní - https://www.rsk-lk.cz/pracovni-skupiny-rsk/pracovni-skupina-socialni-zaclenovani/390-pracovni-skupina-soc-zaclenovani .
  • Dne 18. května se konalo online jednání Pracovní skupiny vzdělávání, obsahem programu bylo mimo jiné i schválení kritérií pro prioritizaci projektových záměrů škol pro Regionální akční plán Libereckého kraje. Na našich webových stránkách je k dispozici zápis z tohoto jednaní - https://www.rsk-lk.cz/pracovni-skupiny-rsk/pracovni-skupina-vzdelavani/176-pracovni-skupina-vzdelavani .
  • Uskutečnilo se také pravidelné jednání sekretariátů RSK s MMR 20. května.