duben 2021
  • 6. dubna proběhlo další z pravidelných setkávání PS Sociální začleňování a zaměstnanost, zápis z jednání je k nahlédnutí zde
  • konala se schůzka sekretariátů RSK s MMR za účelem plánovaného spuštění Informačního systému projektových záměrů - https://www.projektovezamery.cz/ , 14. dubna došlo k jeho oficiálnímu spuštění
  • 21. dubna proběhlo jednání SRSK, které svolává pravidelně každý měsíc Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Sekretariát zaslal příslušným obcím novou Metodiku plánování veřejných prostranství malých obcí 
  • 22. dubna se uskutečnila online schůzka s příjemci v OP TP 2014 - 2020
  • 26. dubna se sekretariát účastnil semináře, který pořádalo MMR k představení výzev z programu REACT-EU
  • 30. dubna proběhlo setkání PS regiony