únor 2021
  • proběhlo další z pravidelných setkávání pracovní skupiny sociální začleňování, zápis z tohoto jednání je ke zhlédnutí pod tímto odkazem
  • Sekretariát zasílal obcím informace o zajímavých vyhlášených výzvách a konajících se online seminářích
  • průběžně probíhají práce na dokumentu Regionální akční plán, který stále prochází úpravami
  • konalo se pravidelné setkání sekretariátů RSK s MMR, a to konkrétně dne 17. 2. 2021
  • Sekretariát zaslal členům RSK plnění úkolů z předešlého jednání
  • probíhají přípravy na další jednání, které se koná v březnu
  • Sekretariát zpracovává dokumenty ke schválení - Zprávu o naplňování RAP, Výroční zprávu
  • na MMR byl zaslán dotační kalendář Libereckého kraje pro rok 2021
  • výstava Otisky EU v Libereckém kraji byla vzhledem k mimořádné situaci ponechána v Novém Boru s měsíčním prodloužením termínu