leden 2021
  • 20. ledna se sekretariát RSK LK účastnil pravidelného setkání sekretariátů RSK v online formě, které pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
  • Putovní výstava "Otisky EU v Libereckém kraji" změnila své stanoviště, a to ze zámku v Doksech do Informačního centra v Novém Boru. Více informací o výstavě je pravidelně zveřejňováno v sekci Aktuality nebo na našich Facebookových stránkách.
  • Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo pracovní verze včech částí zpracovávaného dokumentu Regionální akční plán Libereckého kraje, které jsou pravidelně projednávány na jednáních se členy RSK LK.
  • Sekretariát také spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj na přesunu dat z Databáze projektových záměrů Libereckého kraje do centrální databáze ministerstva.