říjen 2020
  • Putovní výstava organizovaná Sekretariátem RSK LK byla přesunuta na své další stanoviště, a to do prostor zámku v Doksech. Informace k výstavě naleznete mezi aktualitami na našem webu.
  • Sekretariát RSK LK se 20. října účastnil pravidelného setkání SRSK, které pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj v online prostředí.
  • Probíhají intenzivní práce na zpracování Regionálního akčního plánu Libereckého kraje 2020.