srpen 2020

 

  • 13. srpna proběhlo online setkání sekretariátů Regionálních stálých konferencí se zástupci MMR ČR. Hlavním tématem jednání byla příprava nového programového období 2021 - 2027 a nových Regionálních akčních plánů.