květen 2020

 

  • 14. května proběhlo pravidelné setkání sekretariátů Regionálních stálých konferencí. Hlavním tématem tohoto jednání byla iniciativa Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci centrální databáze projektových záměrů pro všechny regiony.
  • sekretariát RSK se aktivně podílel na přípravě nového ,,Sborníku dobré praxe Covid z regionů a měst", který by mělo MMR ČR vydat začátkem července.