červen 2020

 

  • 16. června proběhlo pravidelné setkání sekretariátů Regionálních stálých konferencí. Na online jednání byla představena pasportizace podnikatelského prostředí na úrovni POÚ (CzechInvest). Velký prostor byl věnován struktuře přípavě a struktuře nových Regionálních akčních plánů (RAP) 2021+.
  • dne 25. června zasedala 22. Regionální stálá konference Libereckého kraje. Byly zde představeny nejnovější informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Národní stálé konference, Místních akčních skupin Libereckého kraje, Integrované plány rozvoje území, sekretariátu RSK LK a pracovních skupin. Zajímavým bodem programu bylo představení Akčního plánu adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje a Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima. Veškeré podklady z jednání jsou k dispozici ZDE.