březen 2020

 

  • během měsíce března bylo díky nastalé mimořádné situaci způsobené šířením koronaviru COVID-19 zrušeno několik plánovanách akcí, a to:

- 24.3. v pořadí 22. jednání Regionální stálé konference

- 25.3. setkání sekretariátů Regionálních stálých konferencí

- 30.3. přesun výstavy úspěšně realizovaných projektů

- sekretariát chystá seminář zaměřený na "EU a kraj v praxi" pro školy, který vzhledem k momentální situaci nemá stanovený konkrétní termín

  • sekretariát zasílá korespondenční formou členům RSK dokumenty ke schválení, jimiž jsou Výroční zpráva, Regionální akční plán (RAP) a Zpráva o hodnocení plnění RAP
  • sekretariát průběžně aktualizuje své webové a facebookové stránky, kde informuje o nových dotačních výzvách, zve na zajímavé akce, soutěže, sdílí fotografie z putování výstavy, aj.