leden 2020
  • 14.1. proběhlo setkání se zástupcem Eurocentra Liberec za účelem společné koordinace připravovaného semináře "EU a audity"
  • 23.1. uskutečnilo se pravidelné setkání zástupců sekretariátů RSK v Praze na Ministerstvu pro místní rozvoj
  • 24.1. proběhl převoz výstavy na její další stanoviště, jimž je ZUŠ v České Lípě, více o výstavě naleznete zde
  • sekretariát mimo jiné pracuje na přípravě dalších zajímavých seminářů, vytvoření Výroční zprávy, Regionálního akčního plánu a Zprávy o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu