říjen 2019
  •  16. - 25.10. proběhlo hlasovní per rollam Regionální stálé konference LK, které se týkalo Prioritizace cílů vzdělávání v Libereckém kraji pro potřeby Krajského akčního plánu
    rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II. a Finální podoby Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II.
  • 17.10. hostilo MMR v prostorách Radiopaláce 14. zasedání Národní stálé konference. Bylo zde řešeno především nové operační období 2021+. Dále zde vystoupili zástupci jednotlivých řídících orgánů, aby představili plánovanou podobu opraračních progamů, byla projednána Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, nebo například smart řešení v regionech.
  • 23.10. se v Praze uskutečnilo další pravidelné setkání sekretariátů RSK. Hlavními tématy bylo zpracovávání projektových záměrů z jednotlivých regionů a role RSK po roce 2020