srpen 2019
  • 26.08. se uskutečnilo jednání sekretariátů RSK na MMR v Praze. Hlavními tématy tohoto setkání byl celorepublikově připravovaný sběr Projektových záměrů v jednotlivých krajích, příprava nového programového období 2021+ a diskuse budoucí podoby RSK po roce 2020