červenec 2019
  • sekretariát Regionální stálé konference LK ve spolupráci s Libereckým krajem se připravuje opět na velký podzimní sběr projektových záměrů do krajské databáze RAP 2020.

 

Co je databáze RAP 2020?

Jedná se o databázi projektů Regionálního akčního plánu Libereckého kraje, který mapuje připravenost a schopnost fyzických osob či institucí realizovat své projekty, nejen z Evropských strukturálních fondů, ale také prostřednictvím národních či krajských finančních zdrojů. Díky tomuto mapování lze snadněji identifikovat požadavky a potřeby kraje pro alokaci finančních prostředků a efektivnější rozvoj celého regionu.

Do databáze se lze velice snadno zaregistrovat, vložit informace o svých připravovaných záměrech či projektech a následně získat důležité informace ohledně financování projektu či jiných vyhlášených výzvách z evropských, národních či krajských zdrojů.

Co registrací do databáze získáte?

- užitečné informace o aktuálních výzvách z evropských, národních či krajských zdrojů

- pravidelný informační servis z oblasti dotační politiky

- efektivní nasměrování finančních prostředků z veřejných zdrojů

- analytické výstupy v oblasti absorpční kapacity

- pozvánky na zajímavé akce v našem regionu

- semináře, workshopy a školení dělané na míru

 

Kde se do databáze RAP 2020 zaregistrovat?

www.rsk-lk.cz/databaze

 

Pokud si nevíte rady, kontaktujte nás.

Bc. Vendula Koděrová - sekretariát RSK
e-mail: vendula.koderova@kraj-lbc.cz
tel: (+420) 485 226 416

Ing. Zuzana Kapalínová - sekretariát RSK
e-mail: zuzana.kapalinova@kraj-lbc.cz
tel: (+420) 485 226 518

 rsk@kraj-lbc.cz

fb icon 325x325    www.facebook.com/RSKLiberec

ADRESA:

Krajský úřad Libereckého kraje
Regionální stálá konference Libereckého kraje
U Jezu 642/2A
461 80 Liberec 2