červen 2019

 

  • 5.6. proběhl první školící den workshopu pro Místní akční skupiny: Workshop pro podporu absorpční kapacity MAS v oblasti public relations. Toto školení připravil sekretariát Regionální stálé konference ve spolupráci s Eurocentrem Liberec přímo na míru pro potřeby Místních akčních skupin Libereckého kraje. Program k nalezení zde.
  • 10.6. proběhl druhý školící den výše zmíněného workshopu pro podporu absorpční kapacity MAS v oblasti public relations. program k nalezení zde.
  • 11.6. jednali zástupci sekretariátu Regionální stálé konference LK, projektoví manažeři Krajského úřadu LK (odbor regionálního rozvoje) a manažeři Eurocentra Liberec se zástupci Technické univerzity v Liberci o možnosti uskutečnit seminář pro studenty TUL v oblasti projektového řízení, kohezní politiky EU a přeshraniční spolupráce. Byla domluvena spolupráce mezi odborem regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje, sekretariáterm Regionální stálé konference LK, Eurocentrem Liberec a Technickou univerzitou Liberec. Příští rok se uskuteční série přednášek z praxe pro studenty, bude umožněna neplacená školní praxe a další formy spolupráce, kde se studenti přiučí, jak funguje projektové řízení, komunikace v regionu a dozví se zajímavé informace týkající se kohezní politiky EU.
  • 19.6. proběhlo již pravidelné setkání sekretariátů Regionálních stálých konferencí na MMR v Praze.
  • 20.6. se uskutečnilo 20. jednání Regionální stálé konference Libereckého kraje.