květen 2019

 

  •  9.5. MMR ve spolupráci se Svazem měst a obcí vydalo publikaci Národní dotační zdroje, aktualizovanou pro rok 2019. Více informací naleznete zde.
  •  13. 5. proběhlo pravidelné setkání sekretariátů Regionálních stálých konferencí v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj. Hlavním tématem tohoto jednání bylo informovánní krajských sekretariátů o probíhající přípravě nového programového období EU 2021 - 2027.