březen 2019

 

  • 14. 3. proběhlo setkání sekretariátů Regionálních stálých konferencí, tentokrát na půdě Libereckého kraje. Projednány zde byly informace z proběhlé Národní stálé konference, konané 28. února v Praze, připravovaná Koncepce rozvoje venkova, východiska národních dotačních titulů pro rozvoj regionů z pohledu MMR, analýza Místních akčních plánů (MAP) z OP VVV a v neposlední řadě byla řešena zpětná vazba ŘO k nenaplněným alokacím.
  • 21. 3. proběhlo v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje setkání Místních akčních skupin (MAS). Předmětem tohoto jednání byly především aktuality z Irop a spolupráce MAS v Libereckém kraji.