únor 2019
  • 14.2. proběhlo na MMR v Praze pravidelné setkání sekretariátů RSK, kde bylo řešeno připomínkování Národní strategie regenerace brownfields, zbývající alokace specifických cílů operačních programů a analýza Místních akčních plánů - OP VVV.
  • 28.2. bylo uskutečněno jednodenní jednání Národní stálé konference. Byl zde projednán aktuální stav v oblasti územní dimenze a integrovaných nástrojů, změna statutu NSK a RSK, strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, příprava budoucí podoby politiky soudržnosti po roce 2020 ve vztahu k územní dimenzi, význam RIS3 strategie pro regionální inovační rozvoj v programovém období 2021 - 2027 a mimo jiné také Národní investiční plán.
  • v tomto měsíci sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje, ve spolupráci s Eurocentrem Liberec, Centrem pro regionání rozvoj ČR a Státáním fondem životního prostředí ČR, připravuje seminář: Dotační příležitosti v oblasti zateplování, který se bude konat 8. dubna v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje. Další podrobnosti o semináři jsou k nalezení zde.
  • v neposlední řadě se sekretariát RSK LK připravuje na budoucí setkání sekretariátů RSK, které se uskuteční 14.3 v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje.