leden 2019
  •  18.1. proběhlo v Praze jednání pracovní skupiny Databáze strategií.
  • 24.1. se uskutečnilo zasedání pracovní skupiny Regiony na půdě Ministerstva pro místní rozvoj. Zde byla řešena Strategie regionálního rozvoje pro Českou republiku 2021+.
  • 24.1. na Ministerstvu pro místní rozvoj v odpoledních hodinách proběhlo jednání zástupců Regionálních stálých konferencí, kde byly řešeny aktuální informace ohledně Národního investičního plánu, 78. výzva IROP - zateplování, nová výzva programu URBACT, byly shrnuty závěry k bílým místům a zvývající alokace specifických cílů 2014 - 2020.