prosinec 2018
  •  5.12. proběhlo setkání pracovní skupiny cestovní ruch na Krajském úřadu Libereckého kraje.
  • 6.12. se uskutečnilo v Praze jednání zástupců sekretariátů regionálních stálých konferencí, kde byla projednána problematika bílých míst, postupy pro uveřejňování Krajských akčních plánů na webových stránkách územní dimenze, role RSK po roce 2020, technická řešení sběru dat do Národního investičního plánu, zbývající alokace specifických cílů 2014 - 2020 a probmematika brownfields.
  • 12.12. proběhlo 17. jednání Regionální stálé konference Libereckého kraje, jejíž výstupy jsou k dispozici zde.