říjen 2018
  •  3.10. proběhlo setkání pracovní skupiny sociální začleňování na Krajském úřadu Libereckého kraje.
  • 11.10. se uskutečnilo jednání Národní stálé konference v Královéhradeckém kraji.
  • 30.10. projednali zástupci sekretariátů regionálních stálých konferencí na MMR v Praze výstupy z Regionálních akčních plánů s rezorty a řídícími orgány, krajské dotace - sběr dat do RISY.cz a přípravu setkání pracovních skupin k tvorbě SRR.