srpen 2018
  •  tento měsíc byl ukončen sběr projektových záměrů obcí pro účely Národního investičního plánu.
  • 17.8. zasedala na Krajském úřadu Libereckého kraje pracovní skupina sociální začleňování.
  • 24.8. se uskutečnilo na Ministerstvu pro místní rozvoj setkání zástupců sekretariátů regionáních stálých konferencí, kde byla projednána problematika bílých míst v oblasti kultury, projekt Kompas, výstupy z regionálních akčních plánů a příprava na SRR 2021+.
  • 31.8. bylo uskutečněno jednání pracovní skupiny vzdělávání na Krajském úřadu Libereckého kraje.