červenec 2018
  •  19.7. proběhlo setkání zástupců sekretariátů regionálních stálých konferencí, tentokráte v Ostravě. Projednán byl Národní investiční plán, absorpční kapacita krajů po roce 2021+, koncepce rozvoje venkova Moravskoslezského kraje, podpora obchodní obslužnosti venkova - záměry Ministerstva pro místní rozvoj vs. zkušenosti krajů a příprava a zpracování Strategií rozvoje krajů v souvislosti s programovým obdobím 2021+.