červen 2018
  •  12.6. se zástupci sekretariátu účastnili setkání sekretariátů RSK na půdě MMR ČR v Praze. Na tomto setkání bylo především řešeno zapojení RSK a RAP do tvorby Národního investičního plánu Vlády ČR (NIP), přičemž jedním ze základních podkladů pro tvorbu NIP mají být právě RAP a sběr absorpční kapacity. Dálšími tématy setkání byla příprava Národní stálé konference, koordinace schvalování společných usnesení jednotlivých krajských RSK a sběr absorpční kapacity pro OP ŽP.
  • 15. 6. proběhlo setkání zástupce sekretariátu RSK, zástupců ARR s.r.o. a představitelů krajských MAS v novém ekocentru Silvatica v Jiřetíně pod Bukovou. Na tomto setkání byla představitelům MAS představena nová prezentační webová aplikace "databáze projektů MAS v LK", která představuje aktivitu MAS v území skrze realizované projekty, které byly spolufinancovány z výzev MAS. Aplikace je přístupná na adrese http://mas.arr-nisa.cz/ a další informace naleznete v kategorii aktuality (případně archiv).
  • 21. 6. proběhlo na půdě MMR ČR již 3 setkání regionalistů a zástupců sekretariátů. Na tomto setkání byly diskutovány problematiky týkající se regionálního rozvoje v ČR, včetně změn ve vymezení hospodářsky slabých oblastí (HSO), tvorby národního investičního plánu, nebo nových dotačních titulů MMR.
  • 22. 6. proběhlo již 10. jednání Národní stálé konference (NSK), tedy široké platformy územních partnerů diskutujících průběh implementace ESI fondů na území ČR. Více informací lze nalézt v sekci aktuality, nebo na stránkách MMR (http://mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/Dokumenty/Narodni-stala-konference).
  • 25. 6. se konalo již 15. jednání Regionální stálé konference Libereckého kraje (RSK LK). Další informace je možné nalézt v sekci "Jednání RSK".