květen 2018
  •  16.5. na půdě Ministerstva pro místní rozvoj v Praze proběhlo tradiční setkání zástupců Regionálních stálých konferencí. Předmětem tohoto jednání byla diskuse nad spoluprácí s OP ŽP, projednáno bylo mapování strategických projektů krajů a potřeb obcí, všetně problematiky bílých míst.
  • 24.5. proběhlo jednání pracovní skupiny cestovní ruch na Krajském úřadu Libereckého kraje.
  • 29.5. se sešla na Krajském úřadu Libereckého kraje pracovní skupina Inovace.