duben 2018
  • 23.4. se sešla na Krajském úřadu Libereckého kraje pracovní skupina sociální začleňování.