březen 2018
  • 19. 3. se uskutečnilo 14. zasedání Regionální stálé konference Libereckého kraje, jejíž výstupy jsou k dispozici zde.
  • 26.3. proběhlo zasedání pracovní skupiny vzdělávání
  • 27.3. se sešli zástupci sekretariátů Regionálních stálých konferencí na Ministerstvu pro místní rozvoj v Praze. projednán byl zejména souhrn 9. jednání Národní stálé konference, systém koordinace usnesení RSK, krajské dotační tituly a výstupy z výročních zpráv RSK