leden 2018
  • 9.1. na půdě Ministerstva pro místní rozvoj proběhlo již tradiční setkání zástupců sekretariátů regionálních stálých konferencí. Byly zde projednány místní a krajské akční plány z operačního programu OP VVV či hodnocení a výstupy z Národní stálé konference. Byl stanoven další postup ohledně problematiky bílých míst, brownfields, výroční zpráva o hodnocení a plnění regionálních akčních plánů a procesní evaluace implementace ÚD.