prosinec 2017
  • 5. 12.  se na Krajském úřadu Libereckého kraje uskutečnilo setkání členů Rady Libereckého kraje s primátorem a starosty měst a obcí. V rámci tohoto setkání sekretariát RSK LK prezentoval starostům a místostarostům z Libereckého kraje svou činnost a představil účastníkům účel Regionálního akčního plánu.

  • 7. 12.  se sekretaritát RSK LK zúčastnil jednání Pracovní skupiny pro cestovní ruch. Tématem setkání byly především aktuální informace z turistických regionů a z oddělení cestovního ruchu KÚLK.
  • 11. 12.  proběhlo 13. jednání Regionální stálé konference v Libereckém kraji. Na jednání bylo přijata řada usnesení, která budou předána na řídící orgány operačních programů a Ministerstvo pro místní rozvoj, a byl schválen vznik nové Pracovní skupiny sociální začleňování. Materiály z jednání jsou k dispozici ZDE.
  • 14. 12.  se konala 8. Národní stálá konference. Zástupce RSK LK v NSK spolu se sekretaritátem se zúčastnil jednání Komory regionální, v rámci které bylo například představeno shrnutí projednávání RAP s jednotlivými resorty a řídícími orgány, informováno bylo o reakcích na usnesení jednotlivých RSK a mluvilo se o roli RSK v procesu přípravy SRR. Následovalo Plenární zasedání, kde bylo stěžejním tématem především budoucí podoba politiky soudržnosti po roce 2020.