listopad 2017
  • 9. 11.  se pracovníci sekretariátu zúčastnili Kulatého stolu k implementaci Strategického rámce Česká republika 2030. V rámci setkání tým odboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády ČR představil tento dokument a následně řídil diskuzi nad jednotlivými strategickými cíli a prioritními oblastmi.
  • 16.11. proběhlo v Praze na MMR pravidelné setkání sekretariátů RSK.
  • 28. 11. 2017 se sekretariát RSK LK zapojil do projednávání výstupů Regionálního akčního plánu - bariér čerpání s řídícím orgánem IROP, OP Podníkání a inovace, OP Zaměstnanost a OP Životní prostředí.