říjen 2017
  • 2. 10.  se uskutečnilo jednání PS Cestovní ruch, kterého se zúčastnil také sekretariát RSK LK. Zápis z jednání je k dispozici ZDE.
  • 10. 10.  proběhlo druhé setkání vedoucích odborů regionálního rozvoje krajů a zástupců sekretariátů RSK k tvorbě Strategie regionálního rozvoje ČR 21+. Za RSK LK se akce se zúčastnil Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů a zástupce kraje v RSK LK.
  • 10. 10. 2017 se sekretariát RSK LK účastnil jednání Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Frýdlantsko, kde prezentoval činnost Regionální stálé konference Libereckého kraje a účel Regionálního akčního plánu.
  • 11.10. se pracovníci sekretariátu RSK LK se zúčastnili konference „Příležitosti pro region aneb Co nového po roce 2020“, která se konala v Hradci Králové. Konference se věnovala možnostem evropských dotací pro obce do roku 2020 a budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020. V rámci konference byly představeny také novinky z oblasti regionální politiky (např. příprava Strategie regionálního rozvoje na období 2021–2030) a informace o připravovaných národních dotačních titulech.
  • 26. 10. 2017 se sekretariát RSK LK zúčastnil jednání PS Inovace (Rada VaVaI), které proběhlo v prostorách centra TOPTEC v Turnově.
  • 31.10. se pracovníci sekretaritátu RSK LK zúčastnili pravidelného setkání regionálních sekretariátů RSK, které proběhlo v Praze na MMR.