srpen 2017
  • Při aktualizaci Regionálního akčního plánu bylo sebráno a zkontrolováno 1086 projektových záměrů od 157 subjektů. Finální verze zaktualizovaného RAP pro rok 2017 bude předložena ke schválení členům Regionální stálé konference LK na záříjovém jednání. Poté bude odevzdána na MMR.
  • V srpnu probíhala příprava na seminář na téma: Dobrá praxe jako inspirace - příklady úspěšných projektů měst a obcí". Interaktivní seminář pro starostky a starosty obcí Libereckého kraje  realizovaný pod hlavičkou RSK LK proběhne 14.9. 2017 v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje. Více informací o semináři a pozvánka k dispozici ZDE.
  •  24. 8. 2017 se pracovníci sekretariátu RSK LK zúčastnili jednání sekretariátů v Praze.