červenec 2017
  • Sekretariát RSK LK prodlužuje termín sběru projektů do 28. 7. 2017. Projekty a projektové záměry se sbírají prostřednictvím Databáze RAP, do které je umožněn přístup ZDE. 
  • 19. 7. 2017 se pracovníci sekretariátu RSK LK zúčastnili setkání sekretariátů v Ostravě.
  • Na základě podnětu člena RSK LK Agentury pro sociální začleňování byla zahájena příprava ke vzniku nové pracovní skupiny RSK - PS pro sociální začleňování.