duben 2017
  • Proběhla úspěšná kontrola projektu "Regionální stálá konference Libereckého kraje" financovaného z Operačního programu Technická pomoc.
  • Sekretariát RSK LK se zúčastnil setkání všech regionálních sekretariátů na MMR v Praze.