květen 2017
  • Za Liberecký kraj byla připomínkována "Zpráva o uplatňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020".
  • Pracovníci sekretariátu se zúčastnili setkání krajských sekretariátů RSK v Ústí nad Labem, kde byla hlavním tématem především aktualizace RAP 2017.
  • Byly spuštěny nové webové stránky Regionální stálé konference, které slouží jak pro účely přístupu do databáze a sběru dat, tak jako užitečný informační portál. Prostřednictvím webu přináší RSK zprávy o činnosti, informuje o novinkách z oblasti dotační politiky a zveřejňuje aktuální výzvy.