červen 2017

PROBÍHÁ AKTUALIZACE REGIONÁLNÍHO AKČNÍHO PLÁNU 2017

  • Od 1. 6. do 17. 7. sekretariát RSK LK sbírá projekty do RAP 2017. Pro účely sběru spouští novou "Databázi RAP", prostřednictvím které mohou regionální subjekty vkládat své nové připravované záměry a projekty, případně aktualizovat data z loňského sběru projektů. Více informací o Regionálním akčním plánu najdete na našich webových stránkách ZDE.
  • Ve dnech 8. - 9. 6.  proběhlo setkání vedoucích odborů regionálního rozvoje krajů a zástupců sekretariátů RSK v Hradci Králové. Tématem setkání bylo především využití činnosti sekretariátu RSK pro potřeby kraje v oblasti regionálního rozvoje a také zapojení sekretariátů i samotných regionálních stálých konferencí a krajských úřadů do tvorby nové Strategie regionálního rozvoje ČR.
  • 21. 6. se pracovníci sekretariátu RSK LK zúčastnili jednání Pracovní skupiny Vzdělávání, kde prezentovali činnost RSK v Libereckém kraji.
  • 26. 6. proběhlo 11. jednání Regionální stálé konference. Zápis a materiály z jednání jsou k dispozici ZDE.